Tuesday, May 29, 2007

venresvenres envíame esta foto de utrech e a mín estóupanme as ganiñas de vela, aquí, moi adentro.
como a coñezo
sei que estará a buscar cos ollos algún fondo de pantalla nesa cidade na que agora habita. algunha historia que levarse á boca e coa que enganar a tarde de café e chocolate.
porque, venres, sabe que as cousas suceden no tempo en ciclos centrífugos ou centrípetos. que as veces, hai vidas que corren en paralelo. que a orientación do día depende, en parte, da cor coa que esta mañá pintases os beizos.